Het DNA van Helmond

“Helmond is een stad met een industrieel verleden. Restanten van dat verleden zijn op veel plaatsen zichtbaar. Dat geeft de stad iets spannends. En een uitdaging om deze onderdelen te verweven in de hedendaagse tijd. Nieuw bestemmingen met bewaarde historische elementen kunnen Helmond een uitdagend woonperspectief bieden. Zeker nu er veel werkgelegenheid bij is gekomen, waarvan een aantal bedrijven in de hoogwaardige technologiesector (Brainport) actief zijn.”

image alt

Helmond gezinsstad

Sfeer, groen en rust zijn de sterke punten van Helmond volgens de respondenten. Zoals een van de inwoners aangeeft: ‘Het is hier gewoon gemoedelijk.’ Ze zien verbeteringen in het voorzieningenaanbod en de veiligheid. De inwoners van de wijken Stiphout, West en Warande waarderen Helmond het hoogst: een 8,1 tegenover 7,5 voor de gehele stad. Wat overigens wel het laagste cijfer is als je dit vergelijkt met de andere Brabantse steden.

Helmond is dé gezinsstad van de vijf grote Brabantse steden (B5 = Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond). Van de Helmondse huishoudens is maar liefst 37% een meerpersoonshuishouden met kinderen. Dit aandeel is duidelijk hoger dan gemiddeld voor de B5  (30%) en eveneens hoger dan het landelijk gemiddelde (33%). Het aandeel eenpersoonshuishoudens in Helmond is juist relatief laag, waarbij de verwachting is dat deze groep het sterkst gaat groeien de komende 10 jaar.

image alt

Woonvoorkeuren

  • De meeste gezinnen wonen het liefst in een eengezinswoning; bijna driekwart van de woningvoorraad in Helmond bestaat uit eengezinswoningen. Terwijl gemiddeld de B5 uit 63% eengezinswoningen bestaat.
  • Gevraagd naar de gewenste woning wil dan ook bijna tweederde van de Helmonders een eengezinswoning: 51% heeft de voorkeur voor koop en 15% voor huur.
  • Ruim een derde heeft een voorkeur voor een appartement: 9% heeft de voorkeur voor koop koop en 25% voor huur. Deze voorkeur voor een koopappartement in Helmond is laag vergeleken met Breda en ’s-Hertogenbosch.
  • Van de (volwassen) Helmonders heeft 1 op de 5 verhuisplannen binnen 2 jaar.
  • De 18 tot 35 jarigen zijn minder verhuisgeneigd en de mensen van middelbare leeftijd en 65-plussers juist meer verhuisgeneigd vergeleken met de overige B5.

image alt

Middelgrote en betaalbare woonstad

Het middeleeuwse kasteel laat zien dat Helmond een langere historie heeft dan de industrialisatie. Helmond is met bijna 92.000 inwoners een middelgrote stad en kent ook de bijbehorende uitdagingen die we overal in Nederland zien, zoals (winkel-)voorzieningen die onder druk staan. Helmonders waarderen in de eigen buurt de rust, en waarderen in hun stad juist de sfeer en gezelligheid het meest. Gevraagd naar de belangrijkste verbeterpunten voor hun stad noemen zij opmerkelijk genoeg óók het aanbod van (winkel-)voorzieningen en het gebrek aan levendigheid. Helmond heeft in tegenstelling tot de andere B5 steden niet veel hoger onderwijsinstellingen en studenten, die voor de nodige dynamiek zorgen. Met het Speelhuis en bijvoorbeeld de Kasteeltuinconcerten beschikt Helmond wel over bijzondere culturele programmering.

De woningprijzen en het aantal transacties zijn in de afgelopen jaren flink gestegen in Helmond. Het herstel van de woningmarkt heeft in Helmond later plaatsgevonden dan in de andere vier steden. Helmond blijft tot nog toe de meest betaalbare woonstad van de B5.

Brabantstadstudie Onderzoeksresultaten Helmond

Column 'Markt maken in Helmond'

Ontwikkelingsmanager Timon van der Horst van BPD werkte met collega's en ontwerpers aan een door de gemeente Helmond uitgeschreven prijsvraag voor een bijzondere leefomgeving in het centrum van Helmond, aan het Burgemeester Geukerspark. Hij schreef een column over het uiteindelijke concept 'Anna en Willem'.

Lees de column
Bosschenaren waarderen de sfeer en gezelligheid DNA van Den Bosch
Een stad van 2 snelheden DNA van Eindhoven