Het DNA van Den Bosch

“Den Bosch; vaak wordt gesteld dat Brabant hier begint. Een historische stad vol gemoedelijkheid en bourgondisch leven. Van grote afstand is de laatgotische Sint-Jans Kathedraal zichtbaar. Een iconisch bouwwerk met een onovertroffen detaillering van talloze kleine kunstwerken. Vanaf het dak heb je een prachtig uitzicht op de stad en haar omgeving. De fijnmazige structuur van de binnenstedelijke, historische verbindingen valt direct op. Maar ook de vernieuwing, verder weg aan de horizon, met ruim opgezette nieuwbouwwijken.”

Provinciehoofdstad

Den Bosch is de bourgondische hoofdstad van Noord-Brabant. Als historische stad heeft Den Bosch binnen de B5 de meeste overeenkomsten met Breda. De leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling (eenpersoons, stel en gezin) komen voor Den Bosch redelijk overeen met Breda en het gemiddelde voor de B5. In de prognose tot 2030 zien we dat, in tegenstelling tot de eenpersoonshuishoudens en stellen, het aandeel gezinnen niet zal stijgen. Den Bosch heeft net als Breda geen universiteit, maar wel veel HBO-studenten: in totaal 16.000. Den Bosch heeft het hoogste gemiddelde besteedbare huishoudinkomen van de B5.

Die smaakt naar meer

Den Bosch is een historische stad, die niet de grootschalige industrialisatie heeft gekend zoals Eindhoven en Tilburg. Haar stadsplattegrond is kenmerkend doordat de stad vooral naar het westen, noorden en oosten gegroeid is. Hierdoor is het landschap van Het Bossche Broek heel dicht bij de binnenstad gebleven. De focus ligt op transformatie en inbreiding van de bestaande stad met onder andere de herontwikkeling van de Spoorzone. Daarnaast worden op uitbreidingslocaties ook nieuwe woningen gerealiseerd.

Bosschenaren geven met een 8,1 een net zo hoog rapportcijfer aan hun stad als de Bredanaars. Ook in deze bourgondische stad waardeert men met name de sfeer en gezelligheid. 83% van de Bosschenaren wil dan ook in de eigen gemeente blijven wonen, wat een flinke stijging is ten opzichte van de 64% in 2014. De verhuisgeneigdheid (verhuisplannen binnen 2 jaar) van de groep 18 tot 35 jaar is met 59% het hoogste van de B5 (gemiddeld is dit voor de B5 40%). De verhuisgeneigdheid van Bossche 65+ers is met 8% juist laag (gemiddeld is dit voor de B5 10%). Het stadscentrum scoort als gewenste woonomgeving relatief hoog onder degenen die binnen 2 jaar wil verhuizen.

image alt

Grote voorkeur voor koopwoning

Ook de Bossche woningvoorraad lijkt wat betreft woningtype en verhouding huur/koop het meeste op die van Breda en het gemiddelde voor de B5. Bewoners in de gemeente Den Bosch hebben van de B5 de grootste voorkeur voor een koopwoning: 63% wil het liefst een koopwoning. Huurders van een corporatie zouden, vergeleken met de andere vier Brabantse steden, opvallend vaak een koopwoning willen. In 2014 was deze koopvoorkeur nog duidelijk lager met 54%. Wat betreft woningtype geeft 62% van bewoners van Den Bosch de voorkeur aan een eengezinswoning. De voorkeur voor een koopappartement is in Den Bosch met 16% relatief hoog. De voorkeur voor een levensloopbestendig appartement scoort ook bovengemiddeld. De nieuwbouwvoorkeur is in Den Bosch met 25% het laagste van de B5.

image alt

Dure woonstad

De woningmarkt in Den Bosch is na de economische crisis wat minder snel hersteld dan in Breda en Eindhoven, maar de afgelopen jaren zijn de woningprijzen fors gestegen. Den Bosch is op dit moment na Breda de duurste woonstad van Noord-Brabant. Wordt alleen naar de bestaande appartementenmarkt gekeken dan is Den Bosch zelfs de duurste woonstad van de B5. Het aantal bewoners van de stad en regiogemeenten Vught en Sint-Michielsgestel dat (heel) hoge woonlasten ervaart is met een derde desondanks niet hoger dan het gemiddelde voor de B5. De belangrijkste consequenties voor deze groep met hoge woonlasten zijn zuiniger leven en minder sparen.

Brabantstadstudie Den Bosch

Column over 'Het nieuwe Bosch'

Den Bosch heeft de laatste jaren stevig geïnvesteerd in het creëren van veel woon- én werkgelegenheid. Bijvoorbeeld in het Paleiskwartier, aan de 'andere kant’ van het station. Daar in de buurt ligt het EKP-terrein, nóg een stuk stad dat aandacht verdient volgens ontwikkelingsmanager Frans van den Boomen. Lees zijn column.

Het nieuwe wonen in den Bosch
Stad met een tegendraads DNA DNA van Tilburg
Sfeer, groen en rust zijn de sterke punten DNA van Helmond