Het DNA van Eindhoven

“Eindhoven is een broeiplaats van vernieuwing, gestoeld op design, technologie en kennis. De ontwikkeling van de gloeilamp in 1891 en de eerste DAF truck iets later, zijn de aanzet geweest tot bloei en ontwikkeling. Nu is daar de toptechnologieregio Brainport Eindhoven, het kloppend hart van de kennisregio. Het trekt mensen uit de hele wereld die hier komen werken, wonen en leven. ‘Houdoe’ wordt in deze sterk internationaal georiënteerde regiostad steeds meer ‘How are You!’”

Dynamische TDK-stad

Eindhoven is een dynamische stad, die zich ontwikkeld heeft van industriestad tot internationale kennisstad. Brainport Eindhoven is een snelgroeiende economische regio en één van de slimste ter wereld. Veel kennis, innovatie en creativiteit is te vinden op de diverse campussen zoals het TU/e Sciencepark, Brainport Industries Campus, de High Tech Campus, Strijp-S en -T. In Eindhoven is veel te beleven: winkels, cultuur, horeca en terugkerende evenementen als GLOW en de Dutch Design Week. ‘Technologie, Design en Kennis’ als beleefbare speerpunten van de stad. Over Eindhoven wordt echter ook wel gesproken als stad van 2 snelheden. Ook in de woonwensen zien we dit terug.

image alt

B5 of G5?

Als Brabantse stad én grootstedelijke regio hoort Eindhoven niet alleen thuis in het rijtje van de B5, maar ook van de G5; Eindhoven zoekt en vindt namelijk meer en meer aansluiting bij de grote 4 steden in de Randstad. Met het grootste aandeel eenpersoonshuishoudens van de B5 (48%) lijkt Eindhoven van alle Brabantse steden het meest op de G4 steden. De voorspelling is dat deze groep eenpersoonshuishoudens het sterkst blijft groeien de komende jaren.

In Eindhoven zal het aandeel van gezinnen in de stad sterker toenemen dan in de 4 andere Brabantse steden. Ook deze toename van gezinnen zien we sterk terug in de G4 steden. Als ambitie heeft de stad uitgesproken te willen groeien tot 300.000 inwoners – daarmee zou Eindhoven zijn positie als 5e stad van Nederland verstevigen.

image alt

Internationale woonstad

De stad Eindhoven en zijn omliggende regio (gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) beschikken over diverse woonmilieus - uiteenlopend van hoogstedelijk tot landelijk. Eindhoven heeft een internationaal karakter, wat onder andere blijkt uit het grote aantal kenniswerkers en arbeidsmigranten dat in Eindhoven en omgeving woont en/of werkt. In en nabij het centrum staan enorm veel stedelijke nieuwbouwplannen in de steigers of nog op de planning. Van District E tot De Bunker, van Campinaterrein tot Internationale Knoop XL.

De meer dan 30.000 studenten, internationale evenementen als de DDW en nieuwe woongebieden zoals Strijp-S en het NRE-terrein dragen bij aan het creatieve en stedelijke imago van Eindhoven. Maar deze positieve dynamiek, de hoge ambitie en het TDK-verhaal slaan niet overál in de stad neer. Niet voor niets wordt Eindhoven ook wel stad van 2 snelheden genoemd.

Traditioneel versus innovatief

Kijken we naar het gewenste woningtype, dan laat Eindhoven duidelijk 2 gezichten zien. Twee derde van de Eindhovenaren geeft de voorkeur aan een eengezinswoning (48% koop en 18% huur). Voor de regiogemeenten ligt dit aandeel nog wat hoger met 72%. In de gemeente Eindhoven heeft 11% en in de regiogemeenten 8% een voorkeur voor een koopappartement.

Het innovatieve karakter van Eindhoven zien we terug in onder andere de relatief grote interesse voor vernieuwende (woon-)concepten.

Van de B5 steden is in Eindhoven namelijk de grootste interesse in een vernieuwend duurzaam woonconcept: 62% van de Eindhovenaren geeft aan hier (misschien) interesse in te hebben. Van de groep 18 tot 35-jarigen Eindhovenaren heeft zelfs ruim 4 op de 5 (misschien) interesse in een dergelijk duurzaam woonconcept. En bijna de helft (48%) van de Eindhovense eenpersoons-huishoudens heeft (mogelijk) interesse in een compact stadsappartement. De mogelijke interesse voor deelauto’s is onder de Eindhovenaren ook het hoogste van de B5 steden: een derde van de Eindhovenaren heeft (misschien) interesse in het gebruik van deelauto’s.

Nieuwe appartementen

Als gewenst woonmilieu geeft ruim de helft van de Eindhovenaren (55%) aan in het centrum of in een wijk in de buurt van het centrum te willen wonen. Waar een meerderheid van de Eindhovense woningvoorraad – net als in de andere B5 steden – bestaat uit eengezinswoningen (en niet uit appartementen, zoals in de G4), worden in deze (centrum-)stedelijke wijken juist veel nieuwe appartementen gebouwd – al dan niet in combinatie met nieuwe niet-woonfuncties. Dit past goed bij het grote – en de komende jaren sterkst groeiende – aandeel van eenpersoonshuishoudens in Eindhoven, de (mogelijke) interesse in een compact stadsappartement én de aanhoudende instroom van onder andere studenten en kenniswerkers.

Eindhovense aantrekkingskracht

Een meerderheid van de volwassen Eindhovenaren woont – net als de bewoners van de andere B5 steden – al langer dan 20 jaar in de stad. Door de grote jaarlijkse instroom van onder andere studenten en internationale kenniswerkers heeft Eindhoven van de B5 steden wél de grootste groep bewoners die korter dan 1 jaar in de stad woont (6%). Het aantal Eindhovenaren dat in de eigen gemeente wil blijven wonen is flink gestegen vergeleken met 2014 (van 59% naar 73%), maar is nog wel lager dan in de historische steden Breda en Den Bosch.

Van alle B5 inwoners zijn Eindhovenaren het meest verhuisgeneigd. Een kwart van de Eindhovenaren heeft verhuisplannen binnen 2 jaar, van de 18 tot 35 jarigen is dat bijna de helft (46%). Eindhovenaren geven hun eigen woonplaats gemiddeld een 7,6. Dit cijfer is iets lager dan de regiogemeenten, waar de bewoners gemiddeld een 8 geven. Als sterkste punt noemen Eindhovenaren de gezelligheid, als belangrijkste verbeterpunten beleid, politiek en inspraak. In de regio worden de (winkel)voorzieningen door de meeste bewoners als verbeterpunt gezien.

image alt

Krappe woningmarkt

Van de B5 is de woningmarkt van Eindhoven het snelst hersteld na de economische crisis. De afgelopen jaren zijn de woningprijzen flink gestegen en is het woningaanbod fors gedaald. De krapte op de Eindhovense woningmarkt is op dit moment groot. Eindhoven neemt op de BPD hittekaart van de Nederlandse koopwoningmarkt de hoogste positie in van de Brabantse steden. De transactieprijzen van met name appartementen in Eindhoven benaderen inmiddels die van de populaire historische steden Breda en Den Bosch.

Infographic Eindhoven
Sfeer, groen en rust als sterke punten DNA van Helmond
De verhuisintentie ligt hoger Vergelijking 2014-2018