Het DNA van Tilburg

“Tilburg is een stad met de kwaliteiten van een dorp: veilig en vertrouwd. Het is een stad met veel kleur en (jong) talent waar bedrijvigheid en creativiteit voorop staat. Het Textielmuseum en museum de Pont zijn geliefd bij de inwoners. De stad heeft weinig oude bakstenen, maar blinkt uit in eigenzinnige en eigentijdse architectuur. Juist in dit tegendraadse vindt Tilburg zijn DNA.”

Ondernemende maar bescheiden maakstad

Met bijna 218.000 inwoners is Tilburg inmiddels 7e stad van Nederland en de op een na grootste Brabantse stad. Tilburg heeft een rijk industrieverleden en kan ook in de 21e eeuw (weer) getypeerd worden als ondernemende maakstad. Tilburg wordt ook wel ‘het Rotterdam van het Zuiden’ genoemd. De mentaliteit van niet-lullen-maar-poetsen voert er de boventoon. Dat Tilburg meer en meer een stad wordt waar je moet zijn geweest, leidt niet tot ijdelheid. Integendeel; de bescheidenheid siert de stad.

Misschien is er wel sprake van 2 werelden. Want in Tilburg voel je óók de dynamische studenten-vibe. Met zo’n 29.000 studenten aan de universiteit en hogescholen, is Tilburg een échte studentenstad. Vergeleken met de andere B5 steden heeft Tilburg een groter aandeel eenpersoonshuishoudens en een lager gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen.

image alt

Woonstad in ontwikkeling

In Tilburg is de (maak-)industrie nog steeds belangrijk, maar de stad laat zien méér in huis te hebben; met haar (hoger) onderwijs, evenementen, goede musea, en de herontwikkeling van industrieel erfgoed zoals in de Spoorzone - met de LocHal als grootse aanwinst. Aandachtspunt is het behouden van meer afgestudeerden in de stad.

In Tilburg zijn veel stedelijke ontwikkelingen gaande in de binnenstad, de Spoorzone en bijvoorbeeld Piushaven. Maar ook in de grote uitbreidingswijk Reeshof worden nog altijd nieuwe woningen gerealiseerd.

Woonwensen

De tevredenheid over de woonplaats is met een 7,6 voor Tilburg en een 8 voor de regio Tilburg (de 3 gemeenten Gilze en Rijen, Goirle en Oisterwijk) vergelijkbaar met die voor regio Eindhoven. Het meest tevreden in Tilburg zijn 65-plussers en eigen woningbezitters. Sterkste punt in stad en regio voor de bewoners is – ook hier in Tilburg – de gezelligheid. Een opvallende uitschieter in positieve zin is de tevredenheid van Tilburgers vergeleken met de andere Brabantse stedelingen over de stedelijkheid, innovativiteit en/of diversiteit van hun stad. Belangrijkste verbeterpunt dat wordt genoemd is voor de stadsbewoners de veiligheid. Voor de regiobewoners is dat meer (winkel-)voorzieningen.

image alt

Tilburg facts

  • Ruim 1 op de 5 Tilburgers is verhuis geneigd (heeft verhuisplannen binnen 2 jaar). Net als in de andere B5 steden zijn dit relatief veel bewoners in en rondom het centrum, eenpersoonshuishoudens en 18- tot 35-jarigen.
  • De verhuisgeneigdheid is overigens het hoogste in Oud-Noord, maar van alle wijken is hier de gemiddelde leeftijd dan ook het laagste.
  • Driekwart van de Tilburgers wil in de eigen stad blijven wonen, wat een flinke stijging is ten opzichte van de 60% die dit in 2014 wilde.
  • Tot slot wil maar liefst 20% van de Tilburgers bij een eventuele verhuizing in het stadscentrum wonen – het hoogste percentage van alle steden.
  • Van de Tilburgers heeft 30% een sterke voorkeur voor een nieuwbouwwoning.
  • Opvallend is dat in de gemeente Tilburg de voorkeur voor koopappartementen kleiner (9%) en de voorkeur voor eengezinskoopwoningen (53%) groter is dan in de regiogemeenten Goirle, Gilze en Rijen en Oisterwijk (15% koopappartement en 46% eengezinskoopwoning).
  • Voor Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch en hun regiogemeenten is deze voorkeur juist andersom.
  • In Tilburg is onder eenpersoonshuishoudens en jongeren het compact stadsappartement populair. Van de 5 grootste Brabantse steden is de interesse hierin in Tilburg het hoogst; 45% van de Tilburgse jongeren en eenpersoonshuishoudens heeft (mogelijk) interesse in een compact stadsappartement.

Bereikbare woonstad

De woningmarkt in Tilburg is laat hersteld vergeleken met die van Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. In de afgelopen jaren zijn de prijzen ook in Tilburg flink gestegen, maar deze liggen nog steeds op een lager niveau dan in Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.
In Tilburg ervaart 35% van de mensen (heel) hoge woonlasten, wat vergelijkbaar is met het gemiddelde voor de B5. Relatief veel sociale huurders en jongeren tot 35 jaar ervaren hoge woonlasten – een beeld dat overeenkomt met dat in de hele B5. Maar in Tilburg is de groep sociale huurders die (heel) hoge woonlasten ervaart beduidend groter dan gemiddeld.

Brabants Wonen in Tilburg
Bredanaars zijn 'best trots' op hun stad DNA van Breda
Bosschenaren waarderen met name de sfeer en gezelligheid DNA van Den Bosch