Betrokken bij Brabantstadstudie

De Brabantstadstudie was een initiatief van BPD en de Rabobank; een grootschalig onderzoek naar de woningmarkt in Brabant dat vele facetten raakte. Omdat wij niet op elk vlak de wijsheid in pacht hebben, konden we dit onderzoek alleen uitvoeren, interpreteren en (letterlijk) vormgeven met behulp van de expertise van verschillende partijen.

Wie hielp ons hierbij?

Brabantstadstudie kon tot stand komen door de medewerking van inwoners van Brabant en van professionals. Verder maakten we gebruik van de expertises van onderzoeksbureau The Choice, straatoloog Pim van den Berg, stichting Architectuur Lokaal, ontwerpstudio De Vormforensen, tekstbureau Blieck Context en tekstbureau Swaans Communicatie.

Inwoners van Brabant

Zo’n 2.500 Brabantse inwoners hebben in een online enquête inzicht gegeven in wat hun huidige woonsituatie is en wat hun woonwensen zijn. Deze respondenten wonen in een van de vijf Brabantse steden - Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg - of in omliggende regio’s. Naast dit kwantitatieve onderzoek zijn ook per stedelijke regio groepsgesprekken gevoerd met steeds 8 tot 10 personen. Het doel van deze groepsdiscussies was om meer inzicht te krijgen in de bevindingen uit de enquête

Experts

Naast het onderzoek naar de woonsituatie en -wensen van de bewoners hebben we ook professionals gesproken die in de Brabantse steden werken of actief zijn. Denk hierbij aan professionals bij gemeenten, kennisinstituten, makelaardijen en woningcorporaties. Vanuit hun kennis en expertise is gereflecteerd op de bevindingen uit het consumentenonderzoek en de uitdagingen op de woningmarkt waar we gezamenlijk voor staan.

DNA van een stad vangen

Straatoloog Pim van den Berg ging voor Brabantstadstudie op pad om het DNA van de Brabantse steden te vangen. Zijn rake observaties, omschrijvingen en beelden van de stad zijn verweven in ons onderzoek. Deze zijn ook te vinden op deze website, samen met de quotes die zijn opgehaald uit de sessies met inwoners en professionals.

Uitwerking in initiatiefvoorstellen

Op basis van de bevindingen uit alle onderdelen van de Brabantstadstudie maken wij, samen met verschillende (ontwerp-)bureaus, initiatiefvoorstellen voor de Brabantse steden. Voorstellen voor diverse (theoretische) locaties of voor de implementatie van trends en ontwikkelingen. Deze ontwerpen presenteren we aan professionals en inwoners. Op deze manier is de cirkel rond. Een aantal van deze initiatiefvoorstellen presenteerden we op de website. Bekijk ze hier.

Alle publicaties
Meer over Brabantstadstudie Onderzoeksopzet
Terugblik op het onderzoek Wat is wonen op zijn Brabants?