Brabantstadstudie
Logo Logo

Onderzoeksopzet Brabantstadstudie

BPD wil - samen met de Rabobank - het debat over de Brabantse woningmarkt levendig houden. Ook - of juist - in deze oververhitte markt. Hiervoor is het belangrijk om te horen hoe mensen willen wonen, wat andere betrokkenen hiervan vinden en welke inzichten ons verder op weg kunnen helpen in de toekomst. Brabantstadstudie 2018-2019 deed daarom onderzoek binnen de 5 grootste Brabantse steden: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. De gehele studie was opgebouwd uit 3 delen: de onderzoeksfase, expertmeetings en initiatiefvoorstellen.

Onderzoeksfase

Deskresearch en analyse stakeholders

Met deskresearch brachten we de steden en hun omliggende regio in kaart aan de hand van statische en dynamische data. Denk aan demografische data en verhuisbewegingen. Ook keken we naar de economische ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in de Brabantse regio’s. Daarnaast is BPD zeer actief met thematische onderzoeken die we regionaal hebben toegepast. Denk aan betaalbaarheid van woningen, klimaatadaptatie en energietransitie.

In deze stap brachten we ook het beleid van verschillende overheden in beeld. Allereerst via deskresearch. Daarnaast gingen we in gesprek met de belangrijkste stakeholders in de Brabantse steden, zoals gemeenten, provincie en woningcorporaties.

Consumentenonderzoek

In het consumentenonderzoek deden we onderzoek naar de woonwensen en -voorkeuren van de inwoners van de 5 grootste Brabantse steden. Aan bod kwamen in ieder geval thema’s die in het 1e onderzoek uit 2014-2015 belangrijk bleken, zoals: voorkeur voor de stad, voorkeur voor het type woonmilieu en welke aspecten van een woonomgeving belangrijk zijn. Behalve woonvoorkeuren komen ook woonthema’s aan bod, zoals gezond en veilig wonen, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Het consumentenonderzoek bestond uit een kwantitatief deel, een online enquête, zodat we zoveel mogelijke Brabantse stedelingen aan het woord konden laten. Daarnaast was er een kwalitatief deel, de groepsgesprekken, waarin we dieper in zijn gegaan op onderwerpen uit de enquête die een verdiepingsslag behoefden. Zo kregen we meer inzicht in de achterliggende motivatie van de inwoners.

Ruimtelijk-stedelijke structuuranalyse en DNA

In de ruimtelijk-stedelijke structuuranalyse keken we naar de historische ontwikkeling van de 5 steden. We duidden hoe de steden zich ruimtelijk hebben ontwikkeld tot de steden die het vandaag zijn. En we keken naar de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst. Door middel van straatologie werd het DNA van elke stad in beeld gevangen.

Expertmeeting

Expertmeeting bevindingen

In een expertmeeting presenteerden we de bevindingen uit het consumentenonderzoek en wierpen we een blik in de toekomst van onze steden. Stakeholders reflecteerden op deze uitkomsten. Daarnaast betrokken we bij deze expertmeeting niet alleen belanghebbenden maar ook adviesbureaus en kennisinstituten die met een frisse en onafhankelijke blik naar de materie keken. Deze stap gaf extra duiding aan de onderzoeksbevindingen. Bekijk de resultaten van de expertmeeting van 17 april 2019.

Initiatiefvoorstellen

Procesontwerpen

Op basis van de bevindingen uit de onderzoeken en expertmeeting werken we aan initiatiefvoorstellen. Dit zijn ruimtelijke of procesontwerpen op basis van de onderzoeksbevindingen die we toepassen op locaties in de Brabantse steden. Waarbij de locaties theoretische ontwikkellocaties zijn – en zeker niet per se tot ontwikkeling komen, noch in onze positie zijn. We werken samen met diverse (jonge) ontwerpers en betrokken stakeholders aan de voorstellen.

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.