Wonen op z'n Brabants: gezelligheid voorop

19 december '19

Wonen op z’n Brabants staat gelijk aan tevreden én gezellig wonen. In de afgelopen maanden hebben we deze en andere belangrijke resultaten van de Brabantstadstudie uitgelicht. De 5 grootste steden van Brabant kwamen aan bod, net als thema’s als woningmarktdynamiek en duurzame mobiliteit. Wat is een fijner moment dan het einde van het jaar om de opvallendste zaken nog eens op een rij te zetten?

Tevreden met Brabantse gezelligheid

Onze deelnemers van de Brabantstadstudie noemen de Brabantse gezelligheid als een van de voornaamste sterke punten van hun woonomgeving, evenals sfeer. Ze waarderen de gezelligheid en (winkel)voorzieningen van hun stad of dorp, terwijl ze in hun woonbuurt juist rust als het belangrijkste aspect zien. Brabanders voelen daarnaast een grote verbondenheid met hun stad of dorp. Met een gemiddelde van bijna een 8 zijn de Brabanders over het algemeen (erg) tevreden over hun woonplaats.

Wonen in of rond het centrum

Meer dan driekwart van onze deelnemers woont in buurten rondom het stadscentrum of aan de rand van de stad. Dat is overigens niet voor iedereen het gewenste woonmilieu: een kleine twee derde wil hier het liefst wonen. Kijken we naar specifieke leeftijdsgroepen dan is het centrum gewild bij de jonge Brabander. Hoe jonger, hoe groter het aandeel dat hier woont. Naar mate de leeftijd omhoog gaat, zien we dat de Brabander vaker aan de rand van de stad woont. De middelste groep (35 tot 65 jaar) is het meest enthousiast om buiten de stad te gaan wonen (in een dorp of zelfs op het platteland). Al eerder zagen we dat veel jongere stadsbewoners graag doorstromen van een huurappartement naar een grondgebonden koopwoning. Terwijl de oudere Brabantse stedelingen juist een appartement – koop maar zeker ook huur – als gewenst woningtype noemen.

Bereikbaarheid, stabi-liteit en vernieuwing

Wil de Brabander verhuizen en is dat wel mogelijk? De woningprijzen in de Brabantse steden zijn hard gestegen. Desondanks ervaren, ten opzichte van 2014, juist mínder Brabanders dat hun woonlasten (heel) hoog zijn. Een behoorlijke groep ervaart wel (heel) hoge woonlasten (30% in de steden en 36% in de regio’s) en dit zijn relatief vaak sociale huurders en jongeren tot 35 jaar. De voorkeur voor een grondgebonden woning in het groen blijft groot. Echter zien we ook dat deze ‘traditie’ wordt verbroken: veel Brabanders staan open voor nieuwe woonconcepten zoals gezinsappartementen en compacte stadsappartementen. Dat geldt zeker voor de jongste generatie op de woningmarkt: jongeren vertonen in vernieuwende duurzame woonconcepten de grootste interesse. De resultaten van deze Brabantstadstudie laten de stabiliteit én dynamiek zien van de woonwensen van onze Brabanders.

image alt

Druk op populaire Brabantse steden

De 5 grootste Brabantse steden zijn populair(der) om in te wonen. Het aantal stadsbewoners dat in de eigen gemeente wil blijven wonen, is in vergelijking met het onderzoek uit 2014 spectaculair gestegen van 61% naar 77%. De verhuisgeneigdheid van de Brabanders is licht toegenomen. In 2018 wil 21% van de stedelingen en 13% van de regiobewoners binnen 2 jaar verhuizen. Van de jongere stedelingen (18 tot 35 jaar) is maar liefst 40% verhuisgeneigd. Deze jonge groep wil vaak verhuizen van een huurappartement naar een eengezinskoopwoning. Kijken we naar de groep senioren dan wil zij juist vaak van koop naar huur en van eengezinswoning naar appartement. Slechts 1 op de 10 65-plussers heeft verhuisplannen binnen 2 jaar.

Het DNA van de Brabantse steden

De 5 grootste Brabantse steden hebben elk een duidelijk eigen profiel. De geschiedenis van de steden is medebepalend voor het huidige DNA van elke stad. Breda en Den Bosch zijn de oudste steden met veel historie en overeenkomsten. Eindhoven, Tilburg en Helmond zijn groot geworden door de industrialisatie. Wat is verder opvallend aan de 5 steden?

Leven en wonen in Brabant

Hoe zorgen we voor een goed en gevarieerd aanbod van woningen en woonmilieus voor de verschillende groepen mensen die graag in de Brabantse steden willen blijven en komen wonen? Deze vraag vormt op zichzelf al een uitdaging. Goed wonen in de stad gaat echter ook over goede voorzieningen en een sterke regionale economie en arbeidsmarkt. Wat is, anders gezegd, de beste functiemix in een stad? De Brabantse stad van de toekomst is een groene, gezonde - en daarmee duurzame - stad waarin bewoners en gebruikers snel en comfortabel van A naar B reizen. De Brabantstadstudie levert een bijdrage aan het debat over de Brabantse steden en hun omliggende regio’s. De opgave in Brabant is immers gigantisch en het is daarom zaak om met elkaar in gesprek te blijven.

Met Brabantstadstudie houden BPD en Rabobank het debat over de Brabantse woningmarkt levendig. Want door te blijven praten over de (stedelijke) woningmarkt in Brabant doen we nieuwe inzichten op, waarop we weer kunnen inspelen. Een uitdagende opgave: want dé Brabander en zijn ideale woonwens bestaat natuurlijk niet. Bekijk de video onderaan de pagina voor meer uitleg over Brabantstadstudie.

  Terug naar het overzicht
  Ideeën? Neem contact op!