Het DNA van Breda

''Breda is met recht de parel van het zuiden; met zijn beeldbepalende Grote Kerk, groen omzoomde singels en elementen uit het rijke verleden van de koninklijke Nassaus. De kenmerken van de oude vesting- en garnizoensstad zijn nog overal zichtbaar. Daarnaast biedt Breda een pracht aan parken, hofjes, meanderende straten, winkels en gezellige Bourgondische bewoners. Een stad waar de inwoners best trots op zijn.''

Historisch en gezellig karakter

‘Nassaustad’ Breda staat bekend om haar historische binnenstad en om haar gezellige karakter. Breda heeft in tegenstelling tot Tilburg en Eindhoven geen grote universiteit, maar er studeren aan onder andere de Avans en BUAS wél veel HBO-studenten: 21.000. De bevolking van Breda is wat betreft huishoudenssamenstelling (eenpersoons, stellen en gezinnen) en leeftijdsopbouw redelijk vergelijkbaar met het B5 gemiddelde. Het gemiddelde huishoudinkomen ligt in Breda - evenals in Den Bosch - hoger dan in Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Aantrekkelijke woonstad

Breda is een aantrekkelijke woonstad en heeft binnen de gemeente diverse woonmilieus : een oude binnenstad, historische woonwijken (zoals Belcrum en Sportpark), oude voormalige dorpskernen binnen het stedelijk weefsel (Ginneken en Princenhage), grote naoorlogse uitbreidingswijken (Hoge Vucht), een grote bloemkoolwijk (Haagse Beemden) en een aantal dorpen (Prinsenbeek, Teteringen, Bavel en Ulvenhout). Een grote actuele opgave in Breda is VIA Breda; de transformatie van de spoorzone.

image alt

Tevreden Bredanaars

Dat Breda een aantrekkelijke stad is waar de meeste bewoners willen blijven wonen, blijkt uit de hoge tevredenheid (8,1 voor de stad en 7,7 voor de regio) en het grote aandeel Bredanaars (84%) dat in de gemeente wil blijven wonen. Sterkste punt van de stad is volgens de respondenten  - net als voor de andere B5 steden - de sfeer en gezelligheid. Het aantal mensen dat in Breda wil blijven wonen is flink gestegen sinds 2014 (van 62% naar 84%). Dit maakt Bredanaars de meest honkvaste B5-inwoners. De bewoners van Breda en omgeving zijn minder verhuisgeneigd vergeleken met de andere B5 steden: slechts 16% van de volwassenen is verhuisgeneigd (gemiddeld 19% voor de B5).

image alt

Woonwensen

  • De woningvoorraad van Breda is redelijk vergelijkbaar met het gemiddelde van de B5.
  • Wat opvalt is dat van de B5 de bewoners van de gemeente Breda de grootste voorkeur hebben voor een appartement als gewenst woningtype (51%, terwijl nu 32% een appartement bewoont).
  • Van de Bredanaars heeft 20% een voorkeur voor een koopappartement, terwijl dit in Eindhoven, Tilburg en Helmond rond de 10% ligt.
  • In Breda is de interesse voor specifiek een gezinsappartement en voor een levensloopbestendig appartement het grootst van de B5: de helft van de gezinnen in Breda geeft aan (misschien) interesse te hebben in een gezinsappartement en 41% van de 65-plussers heeft zeker interesse in een levensloopbestendig appartement.
  • In de regiogemeenten Oosterhout en Etten-Leur heeft 13% een voorkeur voor een koopappartement. In deze regiogemeenten geeft 6 op de 10 bewoners de voorkeur aan een eengezinswoning (huur en koop); in Breda is dit ongeveer de helft van de bewoners.
  • Qua gewenste woonomgeving is voor 43% van de inwoners een wijk in de buurt van het stadscentrum het populairst. In geen andere B5-stad is die wens zo hoog!

image alt

Dure woonstad

De woningmarkt in Breda is met forse prijsstijgingen en een afname van het woningaanbod na de economische crisis snel hersteld. Breda is de duurste woonstad van de B5 en neemt op de BPD’s hittekaart voor koopwoningen na Eindhoven de hoogste plaats in. Vier op de tien bewoners in de regio Breda ervaart (heel) hoge woonlasten, wat flink hoger is dan het gemiddelde van 34% voor de B5. Deze hoge woonlasten gelden in het bijzonder voor Bredanaars (43%) en voor sociale huurders (43%). De belangrijkste consequenties voor deze bewoners zijn dat zij zuiniger leven en minder sparen. Verhuizen vanwege de (hoge) woonlasten wordt weinig overwogen.

Brabantstadstudie Breda
Zelfde onderzoek in een nieuwe context Vergelijking 2014-2018
Stad met een tegendraads DNA Het DNA van Tilburg