Brabantstadstudie
Logo Logo

Over Brabantstadstudie

Hoe willen mensen in en om de vijf grootste steden van Brabant het liefst wonen? Zijn ze tevreden met hun woonomgeving? En wat zorgt voor hun woongeluk? Wat is nu echt ‘wonen op z’n Brabants’? Hoe kunnen we dit ook toekomstbestendig maken; duurzaam en houdbaar in alle opzichten? En: hoe kunnen we hierin de veelheid aan opgaven waarvoor we ons gesteld zien, een plek geven? Dat is wat we met de Brabantstadstudie onderzoeken.

Waarom Brabantstadstudie

BPD geeft samen met de Rabobank vervolg aan het onderzoek dat in 2014-2015 is gedaan naar de woonwensen in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. In het onderzoek van 2018-2019 nemen we nu ook Helmond mee. Met de Brabantstadstudie wil BPD zorgen dat we blijven praten over de (stedelijke) woningmarkt in Brabant, dat we nieuwe inzichten opdoen en daarop kunnen inspelen. Op naar betere woon- en leefomgevingen voor de toekomst!

Hoe onderzoek doen?

Natuurlijk willen we van de inwoners zelf weten hoe zij het wonen in de stad of stadse regio ervaren. Hiervoor is een grootschalige consumentenenquête opgezet en hebben we groepsgesprekken per stad gevoerd. Daarnaast is ook een straatoloog (Pim van den Berg) op pad geweest om op camera vast te leggen wat wonen op z’n Brabants is, hebben we stakeholders geïnterviewd over hun visie, is er een expertmeeting geweest en hebben we zelf deskresearch verricht.

Meer over de onderzoeksopzet

Welke onderwerpen komen aan bod?

In de onderzoeken onder de inwoners van de vijf Brabantse steden en omliggende regio’s vragen we onder meer naar:

  • Waarom kies je voor de stad?
  • Welk type woonomgeving heeft je voorkeur?
  • Wat zorgt ervoor dat je je ergens thuis voelt?
  • Hoe waardeer je je huidige woning en woonomgeving?

Ook zijn we ingegaan op een aantal thema’s zoals:

Hoe bevindingen presenteren?

We zijn volop bezig om de bevindingen te ‘vangen’ en willen deze graag delen. Als praatstuk om verder met betrokkenen onder de woningmarkt in gesprek te gaan. De komende maanden presenteren we de bevindingen van de Brabantstadstudie op deze website en via onze nieuwsbrief. Benieuwd wat de woonwensen en (woon-)oplossingen  voor de toekomst zijn, in heel Brabant maar zeker ook op lokaal niveau? Schrijf je onderaan deze website in voor de nieuwsbrief!

Wie helpt ons hier bij?

De Brabantstadstudie is een onderzoek naar de woningmarkt in Brabant dat vele facetten raakt. Uiteraard hebben we niet op elk vlak de wijsheid in pacht. We kunnen dit onderzoek alleen uitvoeren, interpreteren en (letterlijk) vorm geven met hulp van partijen die hier hun beroep van hebben gemaakt. We maken gebruik van de expertises van onderzoeksbureau The Choice, straatoloog Pim van den Berg, stichting Architectuur Lokaal, ontwerpstudio De Vormforensen en tekstbureau Blieck Context.

Het woningmarktonderzoek Brabantstadstudie 2018-2019 is een initiatief van gebiedsontwikkelaar BPD en de lokale Rabobanken in Breda, Den Bosch, Eindhoven-Veldhoven, Helmond en Tilburg. BPD staat voor het creëren van betaalbare, duurzame nieuwe leefomgevingen. Brabantstadstudie geeft ons handvatten in het zorgen voor aantrekkelijke leefomgevingen voor bewoners, voor nu en in de toekomst.

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door verder gebruik te maken van deze website of door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.