Over Brabantstadstudie

Hoe willen mensen in en om de 5 grootste steden van Brabant het liefst wonen? Zijn ze tevreden met hun woonomgeving? En wat zorgt voor hun woongeluk? Wat is nu echt 'wonen op z’n Brabants'? Hoe kunnen we dit ook toekomstbestendig maken; duurzaam en houdbaar in alle opzichten? En: hoe kunnen we hierin de veelheid aan opgaven waarvoor we ons gesteld zien, een plek geven? Dat is wat we in 2018-2019 onderzochten met de Brabantstadstudie.

image alt

Presentatie van de bevindingen

De afgelopen maanden hebben we de bevindingen van Brabantstadstudie 'gevangen' en gedeeld op deze website en via onze nieuwsbrieven. Benieuwd wat de woonwensen en (woon-)oplossingen voor de toekomst zijn, in heel Brabant maar zeker ook op lokaal niveau? Bekijk het overzicht van alle publicaties.

Alle publicaties
image alt

Over het onderzoek

BPD en Rabobank gaven met deze Brabantstadstudie vervolg aan het onderzoek van 2014-2015 naar de woonwensen in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. In het onderzoek van 2018-2019 namen we ook Helmond mee. Er is een grootschalige consumentenenquête opgezet en we voerden groepsgesprekken per stad. Daarnaast interviewden we stakeholders over hun visie, was er een expertmeeting, verrichtten we zelf deskresearch en ging straatoloog Pim van den Berg op pad om op camera vast te leggen wat wonen op z’n Brabants is. We maakten voor het onderzoek, de presentatie én de vormgeving ervan gebruik van de expertise van verschillende partijen.

Over de onderzoeksopzet
image alt

Welke onderwerpen kwamen aan bod

Natuurlijk wilden we van de inwoners zelf weten hoe zij het wonen in de stad of stadse regio ervaren. In de onderzoeken onder de inwoners van de 5 Brabantse steden en omliggende regio’s vroegen we onder meer naar:

  • Waarom kies je voor de stad?
  • Welk type woonomgeving heeft je voorkeur?
  • Wat zorgt ervoor dat je je ergens thuis voelt?
  • Hoe waardeer je je huidige woning en woonomgeving?

Ook zijn we ingegaan op de volgende 5 specifieke thema’s:

  • (blijven) wonen in de stad voor iedereen
  • duurzaamheid
  • betaalbaarheid en marktdynamiek
  • nieuwe woonconcepten
  • gezinnen in de stad.

image alt

Artikelen over Brabantstadstudie

Meer weten over het begin en de opzet van Brabantstadstudie? Lees de volgende nieuwsartikelen die op de website hebben gestaan (archief):

Het woningmarktonderzoek Brabantstadstudie 2018-2019 is een initiatief van gebiedsontwikkelaar BPD en de lokale Rabobanken in Breda, Den Bosch, Eindhoven-Veldhoven, Helmond en Tilburg. BPD staat voor het creëren van betaalbare, duurzame nieuwe leefomgevingen. Brabantstadstudie geeft ons handvatten in het zorgen voor aantrekkelijke leefomgevingen voor bewoners, voor nu en in de toekomst.

Brabantstadstudie in infographics Bekijk alle infographics
Meer lezen over Brabantstadstudie? Overzicht van alle publicaties