Brabantstadstudie
Logo Logo
10 oktober '19

Stedelijk wonen voor iedereen?

De afgestudeerden die blijven plakken, de gezinnen die kindvriendelijk willen wonen, de empty nesters die weer (of nog altijd) reuring zoeken. Allerlei mensen vallen voor het wonen in de stad. Ruim driekwart van de stadse Brabanders die wij spraken, wil in eigen stad blijven wonen. En is daarbij zeer honkvast: een meerderheid blijft het liefst in de huidige woonomgeving. Bouwen we nieuw in de stad, dan bouwen we dus grotendeels voor de huidige - gevarieerde groep - stadsbewoners.

Huidige bewoners tevreden

Het wonen in de 5 grootste Brabantse steden is goed, blijkt uit de Brabantstadstudie. De gemiddelde tevredenheid is bijna een 8, de Bosschenaren en Bredanaars geven hun stad zelfs een 8,1. Meer dan de helft van de stedelingen woont al langer dan 20 jaar in de huidige stad. Zij voelen zich dan ook erg verbonden met hun woonplaats. De meeste stadsmensen wonen het liefst in wijken in de buurt van het stadscentrum (38%).

Sfeer, gezelligheid én rust

Als sterkste punt van hun stad wordt door bewoners steevast de sfeer en gezelligheid genoemd. En als verbeterpunt dragen zij voor hun stad vaak ‘meer winkels, voorzieningen en activiteiten’ aan. Hierbij gaat het wel om de juiste balans, aangezien rust in de woonbuurt het meest bepalend voor de tevredenheid is! Stadsbewoners worden dus gelukkig van de keuze die zij zélf kunnen maken: de reuring van de stad of juist rust rondom de eigen woning. Je zou haast kunnen zeggen: wel de lusten van het stadse centrumleven, maar niet de lasten?

Verhuizen? Ja graag, binnen de stad

De meerderheid van de Brabanders wil bij een verhuizing in de huidige gemeente blijven wonen; wijken in de buurt van het centrum zijn het populairst, gevolgd door wonen aan de rand van een stad. Stadsmensen zijn verhuisgeneigder dan bewoners van de regio’s rondom de steden: 21% wil binnen 2 jaar verhuizen; in de regio is dat 13%. Opvallend is dat bewoners van het centrum en de buurten daar omheen eerder de neiging hebben om te verhuizen dan diegenen die aan de rand van een stad wonen (23% versus 14%). Dit hangt waarschijnlijk samen met de leeftijd: in het centrum wonen veel jongeren, die over het algemeen minder moeite hebben met of meer redenen hebben om te verhuizen.

De jonge stedeling: woonwensen groeien mee

Driekwart van de jongere stadsbewoners (tot 35 jaar) heeft momenteel verhuisplannen en 40% heeft verhuisplannen binnen 2 jaar. De woonwensen van de jonge stedelingen veranderen mee met hun levensfase. Deze jongere stadsbewoners staan vaak nog aan het begin van de wooncarrière en wonen veel in (de buurt van) het centrum van de stad. Levendigheid en het aanbod van voorzieningen en cultuur zijn relatief belangrijk voor hen vergeleken met andere leeftijdsgroepen. De jonge bewoners van een huurappartement willen vaak verhuizen naar een ruimere woning, en dan het liefst naar een eengezinskoopwoning. Zeker als hun huishouden uitbreidt.

Figuur: Huidig en gewenst woningtype van de jonge stedelingen tot 35 jaar

De medioren en senioren gaan de komende jaren het sterkst groeien in de B5-steden

De groep medioren/senioren vanaf 65 jaar bestaat net als de jongere doelgroep veel uit eenpersoonshuishoudens en stellen. Zij vindt goed contact met de buren, sociale betrokkenheid en diversiteit van mensen relatief belangrijk. De medior/senior is van alle onderzochte leeftijdsgroepen het meest tevreden over de huidige stad en wil ook het liefst in de eigen buurt en stad blijven wonen. De grootste aanleiding om van woonsituatie te veranderen, is als de kinderen het huis uitgaan (en ze ‘empty nesters’ worden). Er ontstaat een andere leefstijl, met andere woonwensen. Ze willen bijvoorbeeld dichter bij de levendigheid wonen. En vanaf de leeftijd van 50 zien we de interesse in een appartement toenemen. Deze groep medioren en senioren gaat de komende jaren ook nog eens het sterkst groeien in de B5-steden. Het lijkt erop dat er dus een grote vraag naar appartementen kan ontstaan.

Groei van medioren/senioren zorgt voor uitdagingen

De sterke groei van medioren/senioren zorgt dus voor uitdagingen op het gebied van wonen. Dagblad Trouw heeft onlangs onderzoek laten uitvoeren naar deze ‘YEPS’: Young Elderly Persons, tussen 65 en 80 jaar. Bijna alle door hen ondervraagden willen ‘zo lang mogelijk thuis blijven wonen’. Slechts drie op de tien heeft al iets ondernomen om zijn woonsituatie te veranderen: aanpassingen aan het huis (14%), in een ander huis gaan wonen (7%) of informatie inwinnen over deze mogelijkheden (5%). Dit beeld komt overeen met ons beeld van de Brabantse YEP: we zien dat onze YEP informatie inwint, betrokken en nieuwsgierig is. Maar daarnaast kennelijk weinig behoefte heeft om te verhuizen.

Wat zijn de plannen van deze senioren?

Door de ontwikkelingen rondom domotica, bezorgservices, elektrische fietsen en ambulante zorgdiensten verdwijnt de daadwerkelijke noodzaak om te verhuizen echter steeds meer. Dat zien we ook terug in de plannen van senioren. Zij zijn weinig verhuisgeneigd: driekwart heeft geen verhuisplannen en slechts 1 op de 10 senioren heeft verhuisplannen binnen 2 jaar. De medioren/senioren wonen nu veelal in een eengezinskoopwoning. Als ze wél willen verhuizen, dan zien we bij de leeftijdsgroep vanaf 65 jaar een ‘dubbel omslagmoment’: ze geven de voorkeur aan een appartement boven een grondgebonden woning én ze huren liever dan dat ze weer kopen.

Figuur: Huidig en gewenst woningtype van de 65-plussers

De stad biedt plaats voor ieders woonwensen

In een eerder artikel op deze site belichtten we al dat ook gezinnen graag in de stad wonen. Al deze huishoudens – met verschillende leeftijden en in uiteenlopende levensfases - hebben specifieke woonwensen. Van levendigheid tot rust, van ruimte tot gemak. Een sterke kwaliteit van de stad is dat zij beschikt over een gevarieerde mix van woonmilieus (van grootstedelijk tot 'dorps’) en woningen (van betaalbaar micro-appartement tot vrijstaande woning). Zolang we deze mix in het oog blijven houden, blijven de steden echt voor iedereen. Toch? Graag houden we de discussie levendig. Meld je onderaan deze pagina aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Brabantstadstudie. Of neem contact op om te sparren, ideeën uit te wisselen of aanvullingen te doen.

Doe je mee?
Brabantstadstudie

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.