Stedelijk wonen voor iedereen?

10 oktober '19

De afgestudeerden die blijven plakken, de gezinnen die kindvriendelijk willen wonen, de empty nesters die weer (of nog altijd) reuring zoeken. Allerlei mensen vallen voor het wonen in de stad. Ruim driekwart van de stadse Brabanders die wij spraken, wil in eigen stad blijven wonen. En is daarbij zeer honkvast: een meerderheid blijft het liefst in de huidige woonomgeving. Bouwen we nieuw in de stad, dan bouwen we dus grotendeels voor de huidige - gevarieerde groep - stadsbewoners.

Huidige bewoners tevreden

Het wonen in de 5 grootste Brabantse steden is goed, blijkt uit de Brabantstadstudie. De gemiddelde tevredenheid is bijna een 8, de Bosschenaren en Bredanaars geven hun stad zelfs een 8,1. Meer dan de helft van de stedelingen woont al langer dan 20 jaar in de huidige stad. Zij voelen zich dan ook erg verbonden met hun woonplaats. De meeste stadsmensen wonen het liefst in wijken in de buurt van het stadscentrum (38%).

Sfeer, gezelligheid én rust

Als sterkste punt van hun stad wordt door bewoners steevast de sfeer en gezelligheid genoemd. En als verbeterpunt dragen zij voor hun stad vaak ‘meer winkels, voorzieningen en activiteiten’ aan. Hierbij gaat het wel om de juiste balans, aangezien rust in de woonbuurt het meest bepalend voor de tevredenheid is! Stadsbewoners worden dus gelukkig van de keuze die zij zélf kunnen maken: de reuring van de stad of juist rust rondom de eigen woning. Je zou haast kunnen zeggen: wel de lusten van het stadse centrumleven, maar niet de lasten?

Verhuizen? Ja graag, binnen de stad

De meerderheid van de Brabanders wil bij een verhuizing in de huidige gemeente blijven wonen; wijken in de buurt van het centrum zijn het populairst, gevolgd door wonen aan de rand van een stad. Stadsmensen zijn verhuisgeneigder dan bewoners van de regio’s rondom de steden: 21% wil binnen 2 jaar verhuizen; in de regio is dat 13%. Opvallend is dat bewoners van het centrum en de buurten daar omheen eerder de neiging hebben om te verhuizen dan diegenen die aan de rand van een stad wonen (23% versus 14%). Dit hangt waarschijnlijk samen met de leeftijd: in het centrum wonen veel jongeren, die over het algemeen minder moeite hebben met of meer redenen hebben om te verhuizen.

De stad biedt plaats voor ieders woonwensen

In een eerder artikel op deze site belichtten we al dat ook gezinnen graag in de stad wonen. Al deze huishoudens – met verschillende leeftijden en in uiteenlopende levensfases - hebben specifieke woonwensen. Van levendigheid tot rust, van ruimte tot gemak. Een sterke kwaliteit van de stad is dat zij beschikt over een gevarieerde mix van woonmilieus (van grootstedelijk tot 'dorps’) en woningen (van betaalbaar micro-appartement tot vrijstaande woning). Zolang we deze mix in het oog blijven houden, blijven de steden echt voor iedereen. Toch? Graag houden we de discussie levendig. Meld je onderaan deze pagina aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Brabantstadstudie. Of neem contact op om te sparren, ideeën uit te wisselen of aanvullingen te doen.

Doe je mee?
Brabantstadstudie
Alle publicaties over Brabantstadstudie Terug naar het overzicht
Betaalbaarheid en marktdynamiek Wil de Brabander verhuizen?