Initiatiefplan: Ontwerpfestijn Campinaterrein Eindhoven

9 januari '20

Om de onderzoeksresultaten van Brabantstadstudie ruimtelijk te vertalen, hebben we initiatiefvoorstellen opgesteld in de 5 Brabantse steden. Als uitgangspunt bij deze initiatiefplannen geldt: 'geen eigen grondpositie’. Dat betekent dat we naar mogelijke ontwikkelingen toewerken vanuit nieuwe coalities en gedeeld belang, samenwerkend en -lerend. De uitzondering bevestigt echter de regel: hierbij lichten we als eerste een initiatiefplan uit, op een locatie waar we wel degelijk 'positie' hebben: het Campinaterrein in Eindhoven.

Initiatiefvoorstellen Brabantstadstudie

Op basis van de bevindingen en conclusies van alle (deel-)onderzoeken van Brabantstadstudie zijn initiatiefvoorstellen gemaakt voor diverse (theoretische) locaties en/of voor de implementatie van trends en ontwikkelingen die naar voren zijn gekomen. Hiermee leggen we nadrukkelijk de link tussen theorie (nieuw opgedane kennis over de woonopgaven in de steden) en praktijk (waarin we dagelijks samen met diverse stakeholders werken aan het realiseren van de beste woon- en leefomgevingen).

Het máken van de initiatiefplannen is daarbij belangrijker dan de uitkomst ervan. Als onderdeel van het totaalonderzoek leren de initiatief-voorstellen ons namelijk op andere manieren opgaven te benaderen en processen in te richten en samen te werken met nieuwe coalities en andere professionele relaties. Niet alleen de aanpak, ook het type locatie is steeds anders; geen eigen grondposities, wel uiteenlopend in o.a. schaalgrootte, (binnen-)stedelijke ligging, huidige functie en gebiedseigen kwaliteiten.

De komende weken lichten we de verschillende initiatiefvoorstellen toe.

Ontwerpfestijn 2018 en 2019

BPD transformeert het terrein van de voormalige Campinafabriek in Eindhoven de komende jaren tot een nieuw bruisend stedelijk gebied. Tal van maatschappelijke vraagstukken spelen daarbij een rol. Als ontwikkelende partij heeft BPD behoefte aan innovatieve denkrichtingen in de betreffende thema's: van het hergebruik van materiaal en omgang met water, tot concreet implementeerbare systemen of zelfs 'het nieuwe normaal', een structurele wijziging in de denkwijze over deze thema’s en hoe deze te implementeren in de ontwikkeling van het terrein.

Hiertoe introduceerde BPDi - het nieuwe BPD-team dat zich richt op complexe binnenstedelijke opgaven - als onderdeel van de Eindhovense Dutch Design Week het Ontwerpfestijn: in de praktijk leren van en mét experts en collega's. Twee jaar op rij is - met de betrokken architect, stedenbouwer en landschapsarchitect - een deelopgave benoemd, om tijdens het Ontwerpfestijn door andere ontwerpers uit te werken. De winnaars krijgen een deelopdracht binnen het huidige plan. In dit artikel komen de winnende teams van 2018 en 2019 aan het woord.

image alt

2018 Campina circulair

In 2018 was 'Campina Circulair' het thema van het Ontwerpfestijn. Samen met architecten, ontwerpers en New Horizon boog BPD zich over de op het terrein aanwezige materialen en over de vraag welke nieuwe innovatieve producten, objecten of zelfs gebouwen daarmee ontwikkeld kunnen worden. Wat kan hun nieuwe betekenis zijn bij de transformatie en de nieuwe toekomst van het terrein? Op welke wijze krijgen de materialen letterlijk een functionele herbestemming in het gebied?

Deelnemende partijen: Architectuurcentrum Eindhoven, Woonpioniers, Willems en U, Atelier Boetzkes, studiOsinga, KAW/e, Denkkamer, Koning Ellis architecten (Brique), Cloud Collective, Baudoin van Alphen Bergers architecten en Plug-in-City.

image alt

2019 Campina boven water

Het thema van het Ontwerpfestijn 2019 was 'Campina boven Water'. Gezamenlijk werd gewerkt aan de vraag: wat betekent water in gebiedsontwikkeling? Is dat waterretentie, energie in de vorm van warmte-/ koudeopslag, water als grondstof, ecologie, recreatie, en/of sport en spel? Wat kan een ruimtelijke uitwerking van het maatschappelijke thema water en klimaat zijn, middels kunst, design en ontwerp? Op welke manier draagt dit bij aan de openbare ruimte en welke andere partners tref je daarbij?

Deelnemende partijen: Jeroen Doorenweerd, Co van Griensven, Dingeman Deijs architects, dvdp, Cityförster architecture + urbanism, studio Fien Dekker, plein06 en Observatorium.

De winnaars

Winnaar in 2018 was het samengestelde team van Plug-in-City, van onder anderen Tim Kouthoofd (project leader) en Piotr Szcésniak (architect) van Bygg Architecture en productontwerper Ivo Hulskamp. In 2019 bestond het winnende team uit Dingeman Deijs architecture en dvdp. We hielden een kort interview met beide winnaars. Lees hieronder wat zij erover vertelden.

Meer initiatiefplannen Terug naar het overzicht
Meer lezen over Brabantstadstudie Alle publicaties