Participatie nieuwe stijl in Park Langendijk - Initiatiefplan Breda

31 maart '20

Op de plaats van het voormalige Amphia Ziekenhuis Langendijk in Breda ontwikkelt BPD een nieuwe, groene en stadse woonwijk met circa 270 woningen: Park Langendijk. De locatie ligt in de populaire wijk Boeimeer, op fietsafstand van het centrum. Bewoners van Boeimeer denken op een bijzondere manier mee over hoe de nieuwe wijk er straks uit komt te zien. Woongeluk haal je tenslotte niet alleen uit je woning, maar ook uit een leefomgeving waarin je je prettig, veilig en thuis voelt.

Initiatiefvoorstellen Brabantstadstudie

Op basis van de bevindingen en conclusies van alle (deel-)onderzoeken van Brabantstadstudie zijn initiatiefvoorstellen gemaakt voor diverse (theoretische) locaties en/of voor de implementatie van trends en ontwikkelingen die naar voren zijn gekomen. Hiermee leggen we nadrukkelijk de link tussen theorie (nieuw opgedane kennis over de woonopgaven in de steden) en praktijk (waarin we dagelijks samen met diverse stakeholders werken aan het realiseren van de beste woon- en leefomgevingen).

Het máken van de initiatiefplannen is daarbij belangrijker dan de uitkomst ervan. Als onderdeel van het totaalonderzoek leren de initiatief-voorstellen ons namelijk op andere manieren opgaven te benaderen en processen in te richten en samen te werken met nieuwe coalities en andere professionele relaties. Niet alleen de aanpak, ook het type locatie is steeds anders; geen eigen grondposities, wel uiteenlopend in o.a. schaalgrootte, (binnen-)stedelijke ligging, huidige functie en gebiedseigen kwaliteiten.

Kennis maken met onze buren

Zo’n 10 jaar geleden werd bekend dat met de komst van het nieuwe Amphia Ziekenhuis Molengracht de locatie Langendijk zou vrijkomen. Op dat moment wilde de gemeente Breda vooral inzicht krijgen in de mogelijkheden van het terrein. Omdat verkoop nog ver weg was, werden de omwonenden daar bewust nog niet actief bij betrokken. Nadat BPD in 2017 meedeed met de tender en zich vanaf juli 2018 eigenaar mocht noemen van het terrein, was de nieuwe bestemming wel helder: woonwijk Park Langendijk.

Ontwikkelingsmanager BPD Marlijn Lodewijks: "In het proces op weg naar het stedenbouwkundig en beeldkwaliteit plan zochten we naar een participatietraject dat passend is voor een plek als deze. De buurt had zelf al actief plannen bedacht, maar wij hadden als nieuwe eigenaar nog niet met hen gesproken. Hoog tijd om kennis te maken met onze nieuwe buren."

image alt

Drie stappen

Samen met bureau B-in Motion ontstond het idee voor 3 stappen. In de 1e stap draaide het vooral om kennismaken en om informatie ophalen. De 2e stap bestond uit het samen uitwerken van de plannen. Tijdens de 3e stap gaat het om terugkoppeling van het plan aan de buurt. Daarna kan het plan ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W. Parallel aan de gesprekken met de buurt heeft BPD het plan in een projectteam samen met de gemeente verder uitgewerkt.

De gemeente Breda heeft een eigen participatierichtlijn, maar is voor de uitvoering ook afhankelijk van de wijze van invulling door de ontwikkelaar. Er is bovendien een verschil in de rol van gemeente en van eigenaar, die ook voor bewoners duidelijk moet zijn. Roel Klei, projectmanager gemeente Breda: "We zien vaak dat kleinere partijen kiezen voor een meer klassieke manier van participatie. BPD toont op dat onderdeel een onderscheidende aanpak die past bij de nieuwe Omgevingswet."

Podium voor omwonenden

Participatie kent een aantal vormen: informeren, raadplegen, adviseren, co-produceren en meebeslissen. Voor Park Langendijk is de participatiegraad: informeren, raadplegen en adviseren, maar niet co-produceren of meebeslissen. Locatiemanager BPD Bianca Prevoo: "Vanuit de gemeente lag een aantal eisen al vast, zoals het vervallen van de ontsluiting van de Zuidelijke rondweg. We wilden daarom vooraf meteen duidelijk maken waar bewoners wel invloed op hebben en waarop niet. De keuzes die al zijn gemaakt, wilden we goed uitleggen, net als het proces en de rolverdeling. En tegelijk wilden we bewoners een podium geven. Dat was een duidelijke begrenzing."

image alt

Participatie blijft maatwerk

De participatie is naast de fysieke bijeenkomsten ook via een website transparant gemaakt. De toevoeging van de online sessie zal zich nog moeten bewijzen. Bovenstaande vorm van participatie is een goede basis voor het toekomstige traject, al blijft elk participatietraject uniek en vooraf onvoorspelbaar. In een vroeg stadium goed weten wat de belangen zijn van de mensen aan tafel, wat ieders rol is en waar wel en geen inspraak over mogelijk is, speelt bij elk traject. Dat je een buurt gaat ontmoeten is in ieder project het geval, maar hoe je de buurt ontmoet is steeds anders. Het benutten van de kennis van de mensen die er wonen en leven is voor ieder plan waardevol.

Wilt u meer informatie over het plan?

- Bekijk hier de proefverkaveling van Park Langendijk
- Volg het plan op: www.nieuwbouw-parklangendijk.nl

Auteur: Isabel Timmers (PIM\Tekst & Uitleg)

Bekijk andere initiatiefplannen Terug naar het overzicht
Meer lezen over Brabantstadstudie? Overzicht alle publicaties