Ideale duurzame woonomgeving: gezond en groen

17 juli '19

De deelnemers aan de Brabantstadstudie spraken zich uit over het thema Duurzaamheid. Ze deelden hun mening met ons over onder meer een gezonde woon- en leefomgeving, vernieuwende woonconcepten en verduurzaming van de eigen woning. Opvallend: klimaatadaptatie en circulariteit leven bij Brabantstadinwoners helemaal niet.

Hoe ouder, hoe meer focus op gezond wonen en leven

Kijken we naar wat Brabantstadinwoners belangrijk vinden wanneer het aankomt op duurzaamheid in zijn of haar woonomgeving, dan is dat het wonen in een gezonde woon- en leefomgeving (47%). Hoe ouder de inwoner, hoe zwaarwegender dit aspect wordt. Van de 65-plussers vindt 59% frisse woon- en leefgebieden met voldoende groen in de wijk en voorzieningen op loopafstand het belangrijkst.

Energiezuinig het belangrijkst

Bijna één op de drie Brabanders vindt de energietransitie het voornaamst bij een duurzame woon- en leefomgeving. Bij gezinnen ligt het aandeel dat dit belangrijk vindt nog iets hoger, wellicht omdat de toekomst van hun kinderen in de beredenering wordt meegenomen? Bij het belang van duurzaamheid in de eigen woonomgeving valt verder op dat slechts 5% aangeeft de onderwerpen klimaatadaptatie en circulaire economie belangrijk te vinden. Inwoners vinden duurzame aspecten zoals een groene omgeving zeer belangrijk in hun woonomgeving maar ze verbinden deze aspecten niet met duurzaamheid zoals dit door ontwikkelaars en andere organisaties wel wordt gedaan. Voor inwoners lijken de voordelen van duurzaamheid zoals energiezuinig en gezond wonen het belangrijkst. Wellicht zaak voor ontwikkelaars om inwoners hier (nog) meer bij te betrekken?

duurzaam wonen mét hogere lasten?

De Brabantstadinwoners spraken zich ook uit over vernieuwende duurzame woonconcepten: meer dan de helft van de inwoners geeft aan (misschien) interesse te hebben. Bijna een kwart van de inwoners heeft nog geen mening hierover. Zelfs als dit leidt tot hogere woonlasten blijft bijna de helft geïnteresseerd (43%). De bereidheid om hogere netto woonlasten te betalen voor een vernieuwend duurzaam woonconcept is het hoogst onder Eindhovenaren en de groep tot 35 jaar.

De interesse onder deze jongere doelgroep is opvallend: de jongeren gaven namelijk ook aan minder belang te hechten aan een duurzame woonomgeving dan ouderen. Als het gaat om hun eigen woning, lijkt dat toch anders te zijn.

image alt

Eigen woning verduurzamen

Zo’n 18% van de inwoners heeft nu al plannen om de huidige woning te verduurzamen. De groep zonder verduurzamingsplannen heeft vaak geen zeggenschap over de woning (huurwoning) of heeft al een energiezuinige woning. Vooral gezinnen en mensen in de leeftijd van 35 t/m 64 jaar willen nu het vaakst verduurzamen. De helft van de groep mensen die aangeeft de huidige woning te willen verduurzamen, wil zonnepanelen (52%). Uit een groepsgesprek met Brabantstadbewoners blijkt dat veel interesse is voor een (energie)collectief, omdat ze denken dat dit haalbaarder (qua moeite en financiën) is. Verleiden en voorlichten van een energiecollectief spreekt mensen meer aan dan verplichten. Een verduurzamingsmaatregel die momenteel erg actueel is in het publieke debat, kan daarentegen niet rekenen op veel animo. Voor de grote meerderheid van de B5 inwoners is van het gas af gaan nog een ver van hun bed show. 

image alt

Onvrede over huidig duurzaamheidbeleid gemeente

De deelnemers zijn gevraagd naar het huidige duurzaamheidsbeleid in hun gemeente. Iets meer dan de helft vindt dat de gemeente te weinig doet op het gebied van duurzaamheid. Echter, op het moment dat wordt gevraagd welke veranderingen bij de gemeente dan zijn gewenst, moeten de meeste inwoners het antwoord schuldig blijven. Inwoners van Tilburg stad zijn het vaakst van mening dat hun gemeente weinig of te weinig doet (bijna 60%). Ze geven daarentegen niet vaker aan dat ze graag iets zien veranderen in hun gemeente op het gebied van duurzaamheid.

Autodelen
Ook over duurzaamheid op het gebied van mobiliteit, namelijk autodelen, spraken de Brabantstadinwoners zich uit.

Lees het artikel over Duurzame mobiliteit
Duurzaamheids Infographic

BPD heeft de ambitie om voorop te lopen in het betaalbaar en duurzaam ontwikkelen van woningen en leefomgevingen. De bevindingen van de Brabantstadstudie geven ons nieuwe inzichten en handvatten om - samen met andere (lokale) professionals - aan de duurzame woonwensen van de Brabantstadinwoners tegemoet te komen.

Alle publicaties over Brabantstadstudie Terug naar het overzicht
De Brabander in beweging: oog voor duurzame mobiliteit Naar het artikel