De stad, verdieping en verbinding centraal

27 februari '20

Terugblik op Brabantstadstudie 2018-2019

In samenwerking met de Rabobank verdiepte BPD zich onder de vlag van Brabantstadstudie 2 jaar lang in de Brabantse stedelingen. Hoe willen bewoners van de 5 grootste Brabantse steden leven en wonen: vandaag, maar juist ook morgen? Hoe maken we de stad aantrekkelijk en hoe houden we 'm tegelijkertijd betaalbaar en leefbaar? Zowel de resultaten als het proces van deze onderzoeksperiode bleken waardevol voor de leden van het team. In een rondetafelgesprek blikken ze samen terug.

Het team

Aan tafel:
• Erik Leijten (regiodirecteur BPD regio Zuid)
• Stijn Boogerd (marktadviseur)
• Elisabeth Boersma (stadsontwikkelaar)
• Marleen van Dongen (gebiedsmarketeer en projectleider)

Rondetafelgesprek Brabantstadstudie

Terug naar de schetstafel

Eind 2018, toen de 2e onderzoeksronde van Brabantstadstudie formeel al gestart was, kreeg Erik Leijten dit project bij zijn aantreden als regiodirecteur van BPD regio Zuid als het ware in de schoot geworpen. Erik: "Ik mocht meteen de diepte in en wilde er toch ook een eigen draai aan geven. De doelen en verwachtingen waren mij bovendien nog niet volledig helder. De studie van 2014 en 2015 was zeker een stevige basis om op voort te borduren, maar een een-op-een-herhaling hiervan zou te weinig nieuwe inzichten opleveren. We gingen daarom terug naar de 'schetstafel' om nieuwe doelstellingen te formuleren waarmee we verdieping en verbreding wilden vinden. Ook legden we onszelf een keiharde deadline op. Zo kwam de trein in beweging en kregen we een duidelijke koers."

image alt

Betrokken bij Brabant

Hoewel het voor Erik - op z’n zachtst gezegd - een uitdaging was om als nieuwkomer meteen de diepte in te duiken, heeft Brabantstadstudie hem veel gebracht. "Het hielp mij bij de verschillende kennismakingen en presentaties die ik had, zoals op de Provada. Met Brabantstadstudie kon ik onze organisatie extern beter positioneren en gelijktijdig de betrokkenheid van BPD bij Brabant uitdragen. Ook hielp het bij het op gang brengen van de discussie. De grote Brabantse steden hebben flinke uitdagingen. Voordat je met oplossingen komt, moet je de problemen vaststellen, benoemen en erkennen. Daaraan moest Brabantstadstudie bijdragen. De resultaten hebben we mede daarom opgedeeld in 5 thema’s: (blijven) wonen in de stad voor iedereen, duurzaamheid, betaalbaarheid en marktdynamiek, nieuwe woonconcepten en gezinnen in de stad. Deze thematische structuur heeft ons zeker ook geholpen bij het clusteren van de resultaten."

Focusgroepen en stakeholdergesprekken

"De gekozen thema’s hebben daarnaast voor meer herkenning bij bewoners en stakeholders gezorgd", vult Stijn Boogerd aan. Hij richtte zich de afgelopen 2 jaar met name op het marktonderzoek en was het 1e driekwart jaar trekker van Brabantstadstudie. Stijn: "De mix van diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden leverde veel nieuwe inzichten op. Kwantitatieve bewonersenquêtes konden verdiept worden met onder andere kwalitatieve groepsgesprekken met bewoners. Met goed kwalitatief onderzoek kom je namelijk beter tot de kern, je leert de vraag achter de vraag kennen. Dat maakt Brabantstadstudie meteen erg tijdsintensief. Uit de groepsgesprekken met bewoners kwamen interessante resultaten. Ik kijk daarnaast heel positief terug op de gesprekken met stakeholders. Er was veel ruimte voor inhoudelijke discussie en een integrale kijk op de complexe vraagstukken van de Brabantse steden. Iedereen die ik heb ontmoet, was erg betrokken en nam de tijd om echt bij te dragen. De expertmeeting was wat dat betreft de kers op de taart. Daar maakten we de vertaalslag van problemen en wensen naar oplossingen. De onderzoeksresultaten koppelen aan bestaande uitdagingen met zo’n divers gezelschap van deskundigen; op die dag kwam heel veel energie vrij."

image alt

Creatieve oplossingen

"Die dag was buitengewoon interessant, volgens mij zagen we allemaal dat daar iets bijzonders gebeurde", beaamt Elisabeth Boersma, die als gedelegeerd opdrachtgever en stadsontwikkelaar bij Brabantstadstudie betrokken is. "Uitzonderlijk was dat we met alle stakeholders van de 5 steden bij elkaar kwamen en gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met het inbedden van maatschappelijke opgaven in ons werkveld. Die stap waarin we door de transformatie van al die data en onderzoeksconclusies naar instant samenwerking gingen aan de hand van een concrete casus per stad, heeft het project echt glans gegeven. Je zit met mensen aan tafel die elkaar normaal niet treffen. Van makelaars tot gemeentelijke bestuurders, corporaties, architecten en lokale Rabobanken. Samen kijk je vanuit zoveel invalshoeken naar een complexe opgave in een stad. Ik werd verrast door wat ik hoorde en zag. Hoewel het moeilijk is om echt grip te hebben op de toekomst, sprak uit de expertmeeting veel positiviteit en betrokkenheid om die stad gezamenlijk gezond en aantrekkelijk te houden. En dat is denk ik meteen een belangrijke conclusie. De toekomst van de stad ligt in de handen van ons allemaal. We moeten samenwerken om creatieve en betaalbare oplossingen te bedenken die de levendigheid en leefbaarheid van de stad borgen en 'm tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk houden voor meerdere doelgroepen."

Zelfstandige entiteit

"Die boodschap was sowieso bij alle deelnemers ingedaald", voelde Marleen van Dongen, die als projectleider en gebiedsmarketeer de koers, voortgang en positionering van Brabantstadstudie voor haar rekening nam. Marleen: "Ik ben tevreden met de impact die we samen gemaakt hebben. Brabantstadstudie is echt een op zichzelf staand project geworden. Een zelfstandige entiteit. Mensen kennen het en dichten ons onderzoek waarde toe. Dat is een mooi compliment. Maar het is vooral waardevol dat de uitkomsten een inspiratiebron zijn om die uitdagingen in de stad eens echt op de kaart te zetten. We zijn nu in de fase waarin de resultaten zichtbaar impact maken binnen en buiten onze eigen organisatie. We vertalen ze door naar projecten in die stad. Het geeft voldoening om te zien dat onze collega’s er blij mee zijn en een extra toolkit hebben bij het ontwikkelen en vormgeven van hun plannen. Natuurlijk doen we altijd uitgebreid onderzoek in de gebieden waarvoor we plannen maken, maar Brabantstadstudie voegt echt een extra dimensie toe. Het ontstijgt individuele locaties en geeft grondig inzicht in hoe Brabanders graag in de stad willen wonen. Ik hoop daarom dat de resultaten ook buiten onze organisatie hun weg blijven vinden, zodat bijvoorbeeld overheden en andere organisaties er eveneens hun voordeel mee kunnen doen."

Grootste verdienste

Erik: "Precies dat is het hogere doel waar wij ons als team samen voor hebben ingezet. Natuurlijk zijn we er als BPD graag bij als een stad die uitdagingen te lijf wil gaan en dient Brabantstadstudie ook om onze eigen positionering te versterken. Tegelijkertijd zie ik het als onderdeel van onze maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk, los van onze eigen inbreng. Als onze bevindingen Brabantse steden helpen om echt aan het werk te gaan met de uitdagingen die er liggen, dan vind ik dat misschien wel de mooiste uitkomst en de grootste verdienste van deze studie."

Team Brabantstadstudie
Alle publicaties over Brabantstadstudie Terug naar het overzicht
Vragen, opmerkingen of ideeën? Neem contact met ons op!