Column: Brabantstadstudie 2014-2019

30 september '19

Brabantstadstudie is een interactief, breed en diepgaand onderzoek over de woonopgave in de 5 grootste Brabantse steden. De eerste editie in 2014 en de veranderende woningmarkt riepen nog meer vragen op, die als startsein dienden voor de tweede editie. Ik voel gepaste trots dat ik bij een gebiedsontwikkelaar werk die dit soort uitgebreid onderzoek doet, met maar liefst:

  • 2.508 ingevulde bewonersenquêtes
  • 5 groepsgesprekken met bewoners
  • deskresearch
  • tientallen stakeholdersgesprekken
  • 4.548 straatologische foto’s
  • 5 initiatiefplannen
  • 1 expertmeeting in de LocHal
  • diverse presentaties op congressen en bijeenkomsten

Brabantstadstudie

Samengevat bestaat het resultaat van de tweede editie dan ook uit veel interessante informatie, antwoorden, inspiratie, ideeën, ontmoetingen, discussies en wederom nieuwe vragen... Maar belangrijker is: wat levert dit nu op? Tijd voor een korte terug- en vooruitblik.

Een deel stabiel, een deel opvallend

Een deel van de woonwensen blijkt behoorlijk stabiel. Veel bewoners hebben nog steeds een voorkeur voor de grondgebonden woning in een rustige groene omgeving. Maar er is ook een verandering op te merken in woonwensen. Zo is er een flinke toename van het aantal bewoners dat wil verhuizen, een woning wil kopen en in de eigen stad wil blijven wonen. Actuele thema’s zoals compact(er) wonen, gezinsappartementen, levensloopbestendig wonen, deelauto’s en duurzaam wonen blijken inmiddels meer geland bij bewoners dan ik van te voren verwacht had.

Opvallend is dan ook de aanzienlijke groep stadsbewoners met interesse in dit soort vernieuwende (woon)concepten. Ondanks dat ik geen Brabander ben zijn deze woonwensen voor mij als stadsbewoner heel herkenbaar. Begonnen in een micro-stadsappartement en nu woonachtig in een gezinsappartement, bestaat mijn volgende stap uit een grondgebonden woning. Deze nieuwe woning ligt gelukkig centraal in de stad, krijgt een groene en autoluwe omgeving met deelauto’s en is energieneutraal!

In de buurt blijven

De B5 steden Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Den Bosch hebben elk een duidelijk eigen profiel. Ze lopen uiteen van middelgrote gezinsstad tot internationale kennisstad en van ondernemende maakstad tot bourgondische historische stad. De verbondenheid van de stadsbewoners blijkt veruit het grootst met hun eigen stad. Ondanks het unieke van elke stad hebben de bewoners van de 5 steden ook weer veel overeenkomsten. Bewoners van alle B5 steden vinden bijvoorbeeld de sfeer en gezelligheid het sterkste punt van hun stad. 

En de rust het belangrijkste aspect van hun buurt. De tevredenheid van bewoners over hun stad is met gemiddeld bijna een 8 hoog. Ruim driekwart van de bewoners wil ook in de eigen stad blijven wonen. Als je de stadsregio daarbij trekt, dan loopt dit aantal “blijvers” op tot 9 van de 10 bewoners. Interessant daarbij is dat een grote groep jongeren tot 35 jaar verhuisgeneigd is, maar daarbij wel in de eigen stad wil blijven wonen. Deze verhuiswens vormt een belangrijke stedelijke opgave voor alle betrokken partijen!

Brabantstadstudie blijft actief

Al met al zijn er enorm veel bevindingen naar aanleiding van Brabantstadstudie. De één voorspelbaar, de ander verrassend. Sommige bevindingen zijn direct toepasbaar in ons werkveld, andere moeten verder onderzocht worden. Maar uiteindelijk is voor Brabantstadstudie de reis belangrijker dan de bestemming. Want ons interactieve onderzoekstraject is nog niet afgelopen. We blijven actief door onder andere nieuwe artikelen en resultaten te delen op deze website. De discussie over de ruimtelijke ontwikkeling, woningmarkt en woonwensen in de 5 Brabantse steden blijft ook voor de komende jaren belangrijk. Een actief en levendig woondebat met alle relevante stakeholders is essentieel. Neem dan ook gerust contact met ons op voor ideeën, aanvullingen of andere toevoegingen, samen vormen we Brabantstadstudie!

Stijn Boogerd - Sr. Real Estate Advisor BPD

Alle columns over Brabantstadstudie Lees meer columns
Alle publicaties Naar het overzicht